Dobrodošli

MONSIS omogoča nadzor nad pripravljenostjo intervencijskega vozila kjerkoli.

Sistem v realnem času nadzira napetost akumulatorjev ter tlaka zavornega sistema. Če je stanje neustrezno, sistem o napaki obvesti uporabnika.

MONSIS je na novo zasnovan sistem. V kratkem bo možna nadgradnja sistema za vzorčenje tudi drugih parametrov vozila.

Za več informacij nas kontaktirajte.